Zniżki dla rodzin wielodzietnych

Informujemy, że Rada Miasta Opola podjęła uchwałę XX/370/2015 w sprawie zwolnienia w opłacie
za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkiwanych przez rodziny wielodzietne w wysokości 30%.
Nowe regulacje wchodzą w życie od 1 maja 2016 roku.

znizki-plakat

KONKURS „ODMIEŃ SWOJE PODWÓRKO” – EDYCJA 2016 r. ROZSTRZYGNIĘTY

Prezydent Miasta Opola informuje, że został rozstrzygnięty konkurs
“Odmień swoje podwórko” – edycja 2016r.

Spośród złożonych wniosków o dofinansowanie Komisja dokonała wyboru następujących wniosków:
Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Sądowej 1-3/ul. Sienkiewicza 35-37 w Opolu
I nagroda – dofinansowanie do 65.000 zł

Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Żeromskiego 4 w Opolu
II nagroda – dofinansowanie do 50.000 zł

Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Sienkiewicza 20/ul. Sienkiewicza 22 w Opolu
III nagroda – dofinansowanie do 35.000 zł
Jednocześnie dziękujemy wszystkim Uczestnikom za udział w konkursie.

podworko2016