Aktualności

Więcej o: Bezpieczne użytkowanie przewodów kominowych

Bezpieczne użytkowanie przewodów kominowych

 

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy
do właścicieli i zarządców budynków
w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2017/2018

 

Przypominamy właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.

Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców.

Państwowa Straż Pożarna każdego roku odnotowuje kilkanaście tysięcy pożarów spowodowanych wadami lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń ogrzewczych. W roku 2016 odnotowano 14.266 od urządzeń ogrzewczych na paliwa stałe, 238 pożary od urządzeń na paliwa ciekłe i 636 pożarów od urządzeń na paliwa gazowe. (Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 01.09.2017]).

Oprócz pożarów, nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych grozi także zatruciem tlenkiem węgla, popularnie zwanym czadem. W sezonie ogrzewczym od 1 września 2015 do 31 marca 2016 Państwowa Staż Pożarna odnotowała 4.685 zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, w tym 2903 osób poszkodowanych i 61 ofiar śmiertelnych. (Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 01.09.2017].

Krajowa Izba Kominiarzy popiera kampanię prewencyjną CZAD I OGIEŃ – OBUDŹ CZUJNOŚĆ prowadzoną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i Państwową Straż Pożarną.

Kominy: instalację dymową, spalinową oraz wentylacyjną należy poddawać okresowej kontroli, oraz czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza. Profesjonalna kontrola kominiarska to nie tylko formalność, lecz główna zasada bezpieczeństwa, zapobiega zaczadzeniom, pożarom, spełniając jeden z podstawowych warunków ubezpieczenia domu.

Pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Krajowa Izba Kominiarzy prowadzi akcję społeczną ZAPROŚ KOMINIARZA! 

Czytaj więcej „Bezpieczne użytkowanie przewodów kominowych”

Więcej o: „Odmień swoje podwórko” – wyniki

„Odmień swoje podwórko” – wyniki

Prezydent Miasta Opola informuje, że został rozstrzygnięty konkurs “Odmień swoje podwórko” – edycja 2017 r.

Spośród złożonych wniosków o dofinansowanie Komisja dokonała wyboru następujących wniosków:

 

I nagroda – finansowanie realizacji koncepcji do kwoty 65.000 zł brutto dla:

OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PRZYSZŁOŚĆ”
(zagospodarowanie terenu przy ul. Krakowskiej)

II nagroda – finansowanie realizacji koncepcji do kwoty 50.000 zł brutto dla:

OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PRZYSZŁOŚĆ”
(zagospodarowanie terenu przy ul. Wilsona)

III nagroda – finansowanie realizacji koncepcji do kwoty 35.000 zł brutto dla:

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA KOŚNEGO 28
(zagospodarowanie terenu przy ul. Kośnego 28-32)

 

Jednocześnie dziękujemy wszystkim Uczestnikom za udział w konkursie.

Więcej o: Konkurs „Odmień swoje podwórko” – edycja 2017

Konkurs „Odmień swoje podwórko” – edycja 2017

Prezydent Miasta Opola zaprasza mieszkańców miasta Opola do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu „Odmień swoje podwórko”.
Konkurs ten kierowany jest do Rad Dzielnic Miasta Opola oraz do Wspólnot Mieszkaniowych i Właścicieli Budynków (nazywanych dalej Uczestnikami Konkursu), których nieruchomości przylegają do terenów mieszkaniowych lub rekreacyjnych stanowiących własność Gminy Opole. Ma on na celu bezpośrednie zaangażowanie mieszkańców w aktywne działania na rzecz poprawy stanu zagospodarowania ich najbliższego otoczenia, poprzez tworzenie estetycznych miejsc rekreacji i wypoczynku ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia terenów zieleni wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz małą architekturą.

Czytaj więcej „Konkurs „Odmień swoje podwórko” – edycja 2017”