Budowa kolejnych placów zabaw w Opolu

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców miasta Opola w zakresie tworzenia nowych miejsc rekreacji i wypoczynku wraz z placami zabaw, utworzony został Programu rozwoju placów zabaw na lata 2018-2022, w ramach którego zaplanowano środki w łącznej wysokości 4.000.000zł, na budowę oraz modernizację terenów rekreacyjno-wypoczynkowych.

O wyborze takich miejsc decydują sami mieszkańcy w ogólnodostępnym głosowaniu. Taka procedura pozwala na wytypowanie lokalizacji, na których powstaną nowe obiekty,
a mieszkańcy będą mogli cieszyć się z rekreacji na świeżym powietrzu. Pozwala to wzbogacić miejską infrastrukturę o kolejne obiekty służące wypoczynkowi.

Obecnie w trakcie realizacji pozostają trzy inwestycje na terenach, które w roku ubiegłym zyskały poracie mieszkańców w przeprowadzonym głosowaniu, a których realizacja, z uwagi na pandemię, została przeniesiona na rok bieżący. Są to tereny rekreacyjne przy ul. Spychalskiego, przy ul. Srebrnej – Złotej i oś. Armii Krajowej w Opolu.

W roku bieżącym, na terenach wskazanych przez mieszkańców w tegorocznym głosowaniu, zostaną zrealizowane cztery inwestycje. Trzy będące kontynuacją zadań rozpoczętych w latach poprzednich, a polegające na doposażeniu terenów rekreacyjnych przy ul. Spychalskiego, przy ul. Srebrnej – Złotej i oś. Armii Krajowej w Opolu. Ponadto z dużym zainteresowaniem mieszkańców spotkała się propozycja utworzenia placu zabaw u zbiegu ul. Jaronia i ul. Bassego w Opolu, skutkiem czego jest przystąpienie w bieżącym roku do realizacji inwestycji na tym terenie.

Obecnie realizowane inwestycje są kolejnymi tego typu obiektami. W latach poprzednich w ramach Programu rozwoju placów zabaw zrealizowano place zabaw
przy ul.Wojska Polskiego, ul.1 Maja, ul.Prószkowskiej, ul.Spychalskiego, ul.Waryńskiego-Pułaskiego i ul.Dambonia w Opolu.

 

ul. Wojska Polskiego

 

ul. 1 Maja

ul. Prószkowska

 

ul. Spychalskiego

 

ul. Waryńskiego-Pułaskiego

 

ul. Dambonia