Więcej o: 2 maja 2024 r. – dzień wolny

2 maja 2024 r. – dzień wolny

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 maja 2024 roku (czwartek) Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu będzie nieczynny.

Więcej o: Dofinansowanie z tytułu zakwaterowania obywateli Ukrainy

Dofinansowanie z tytułu zakwaterowania obywateli Ukrainy

Od poniedziałku (21 marca) będzie można składać wnioski o przyznanie świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybyłym do Opola po 24 lutego 2022 roku.

Wniosek można złożyć osobiście w formie papierowej w siedzibie Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu przy ul. Ozimskiej 19, IX piętro, po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu terminu wizyty (w dni robocze w godzinach 8.00 do 14.00). Dla osób posiadających Profil Zaufany można to zrobić również w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy Mój Gov (ePUAP). Skorzystaj z usługi „Wyślij pismo ogólne”. W polu urząd wpisz „MIEJSKI ZARZĄD LOKALI KOMUNALNYCH W OPOLU”. Następnie wypełnij formularz i dołącz wniosek o dofinansowanie.
Taki wniosek koniecznie musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym.

Telefon: (77) 44-61-186, (77) 44-61-187
e-mail
(niezbędne podanie telefonu kontaktowego): dofinansowanie@mzlk.opole.pl

Wniosek dostępny jest na stronach Urzędu Miasta Opola www.opole.pl i Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych www.mzlk.opole.pl oraz w formie papierowej w siedzibie Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu przy ul. płk. Witolda Pileckiego 1.

Załączniki:

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania – pdf

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – docx

Informacja weryfikacyjna – ankieta – docx

Więcej o: Ankieta dot. gospodarowania odpadami

Ankieta dot. gospodarowania odpadami

Zapraszamy mieszkańców Opola do wypełnienia krótkiej ankiety na temat gospodarowania odpadami komunalnymi. Posłuży ona do opracowania strategii transformacji naszego miasta do gospodarki obiegu zamkniętego.

Ankieta jest anonimowa i dobrowolna.

Link do ankiety