Konkurs „Odmień swoje podwórko” – edycja 2019

Prezydent Miasta Opola zaprasza mieszkańców miasta Opola do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu „Odmień swoje podwórko”.
Konkurs ten kierowany jest do Rad Dzielnic Miasta Opola oraz do Wspólnot Mieszkaniowych i Właścicieli Budynków (nazywanych dalej Uczestnikami Konkursu), których nieruchomości przylegają do terenów mieszkaniowych lub rekreacyjnych stanowiących własność Gminy Opole. Ma on na celu bezpośrednie zaangażowanie mieszkańców w aktywne działania na rzecz poprawy stanu zagospodarowania ich najbliższego otoczenia, poprzez tworzenie estetycznych miejsc rekreacji i wypoczynku ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia terenów zieleni wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz małą architekturą.


W ramach konkursu przewidziano następujące nagrody:

I nagroda – 65.000 zł (brutto)

II nagroda – 50.000 zł (brutto)

III nagroda – 35.000 zł (brutto).

 

Realizację konkursu powierzono Miejskiemu Zarządowi Lokali Komunalnych w Opolu z siedzibą przy ul. Ozimskiej 19 w Opolu (tel. 77/44-35-731, 77/44-61-170).
Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu. Wnioski należy składać w terminie do dnia 13 kwietnia 2019 r. w siedzibie Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu, VIII piętro, pok. 835, w godzinach: 7:30 – 15:30 (poniedziałek, wtorek, środa), 7:30-17:00 (czwartek), 7:30 – 14:00 (piątek).

REGULAMIN: https://prawomiejscowe.um.opole.pl/institution/18386/legalact/8115/18386

Załącznik nr 1 – Zarządzenie Prezydenta Miasta

Załącznik nr 2 – Regulamin konkursu

Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika konkursu

Załącznik nr 4 – wniosek

Załącznik nr 5 – formularz indywidualnej oceny