Konkurs „Odmień swoje podwórko”

Prezydent Miasta Opola zaprasza mieszkańców miasta Opola do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu „Odmień swoje podwórko”.

Konkurs ten kierowany jest do wspólnot mieszkaniowych oraz właścicieli nieruchomości, przyległych do terenów mieszkaniowych lub rekreacyjnych stanowiących wyłączną własność Gminy Opole. Ma on na celu bezpośrednie zaangażowanie mieszkańców w aktywne działania na rzecz poprawy stanu zagospodarowania ich najbliższego otoczenia, poprzez tworzenie estetycznych miejsc rekreacji i wypoczynku ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia terenów zieleni wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz małą architekturą.

W ramach konkursu przewidziano następujące nagrody:

I nagroda – 65.000 zł (brutto)

II nagroda – 50.000 zł (brutto)

III nagroda – 35.000 zł (brutto).

podworko2016

Realizację konkursu powierzono7 Miejskiemu Zarządowi Lokali Komunalnych w Opolu z siedzibą przy ul. Ozimskiej 19 w Opolu, (nr tel. 77/ 44 61 170, 77/44 61 169, 77/ 44 61 731, 77/ 44 35 740. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu. Wnioski należy składać w terminie do dnia 29 kwietnia 2016 r. w siedzibie Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu, VIII piętro, pok. 835, w godzinach:  7:30 – 15:30 (poniedziałek, wtorek, środa), 7:30-17:00 (czwartek), 7:30 – 14:00 (piątek). Regulamin konkursu „Odmień swoje podwórko