Odczyty liczników

Dotyczy lokali wyposażonych w wodomierze i/lub liczniki energii cieplnej

Informujemy o konieczności zgłaszania odczytów liczników na dzień 30 czerwca oraz 31 grudnia każdego roku (w terminie odpowiednio do dnia 5 lipca i 5 stycznia).

Odczyty można podawać:

  • osobiście w siedzibie Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu, przy ul. płk. Witolda Pileckiego 1, pokój 266,
  • telefonicznie pod numerami: 77-44-61-172, 77-44-61-173, 77-44-61-174,
  • pocztą elektroniczną na adres: odczyty@mzlk.opole.pl

Brak odczytów w wyznaczonym terminie skutkować może rozliczeniem lokalu bez uwzględnienia wskazań licznika indywidualnego.


Szablon oświadczenia o odczycie liczników: plik DOCX lub PDF