Przyłączenia do sieci ciepłowniczej

Przyłączenia budynków komunalnych do miejskiej sieci ciepłowniczej

W latach 2016-2017 r. wykonano przyłączenia komunalnych budynków mieszkalnych do miejskiej sieci ciepłowniczej w ramach programu KAWKA II, w tym dla:

 1. przy ul. Krakowskiej 34a
 2. przy ul. Spychalskiego 23
 3. przy ul. Harcerskiej 7
 4. przy ul. Harcerskiej 5
 5. przy ul. Budowlanych 27
 6. przy ul. Ściegiennego 7a
 7. przy ul. 1 Maja 51 of
 8. przy ul. Rzemieślniczej 8
 9. przy ul. Struga 24
 10. przy ul. Krakowskiej 9
 11. przy ul. Sienkiewicza 23
 12. przy ul. Wiejskiej 118
 13. przy ul. Jakuba Kani 5
 14. przy ul. Kołłątaja 6
 15. przy ul. Fabrycznej 27
 16. przy ul. Ozimskiej 44 of
 17. przy ul. Granicznej 1
 18. przy ul. Ozimskiej 8 of