UWAGA – komunikat sanitarno-epidemiologiczny

Szanowni Państwo

W związku z sytuacją sanitarno-epidemiologiczną, niezwykle ważne jest w tej chwili ograniczenie do niezbędnego minimum wszelkich kontaktów z innymi osobami i przebywanie  w miejscach publicznych.

Wobec powyższego prosimy o kontakt z Miejskim Zarządem Lokali Komunalnych w Opolu  i załatwianie spraw wyłącznie drogą telefoniczną, mailową bądź za pomocą tradycyjnej poczty.

Korespondencję kierowaną do Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych można również pozostawić w specjalnie przygotowanych do tego celu i oznakowanych urnach znajdujących się na parterze przy wejściu do budynku oraz na VIII i na IX piętrze w siedzibie jednostki przy ul. Ozimskiej 19 w Opolu.

Prosimy o wyrozumiałość wobec zaistniałej szczególnej sytuacji.


Poniżej przypominamy numery telefonów i adres mailowy do MZLK w Opolu

Sekretariat

tel. 77/44-35-736
fax 77/44-35-739
e-mail: mzlk@mzlk.opole.pl

Referat Czynszów i Windykacji
77/44-61-179
77/44-61-180

Referat Umów i Rozliczeń
77/44-61-172
77/44-61-182

Referat Eksploatacji
77/44-61-169
77/44-61-168
77/44-61-170

Referat Techniczno-Remontowy
77/44-61-162
77/44-61-164

Referat Księgowo-Finansowy
77/44-61-175
77/44-61-176