Od 1 czerwca wznawiamy przyjęcia klientów

W związku z koniecznością dostosowania systemu obsługi klienta do ograniczeń wynikających z przepisów szczególnych związanych z trwającym stanem epidemii, niezwykle ważne jest zachowanie szczególnych środków ostrożności w kontaktach bezpośrednich z innymi osobami.

Z dniem 1 czerwca 2020 r. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu wznawia przyjęcia klientów w siedzibie jednostki. Warunkiem koniecznych jest wcześniejszy telefoniczny kontakt z Miejskim Zarządem Lokali Komunalnych w Opolu celem umówienia Państwa osobistej wizyty w siedzibie jednostki w konkretnym ustalonym terminie, posiadanie przez klienta maseczki ochronnej, poddanie się przed wizytą pomiarowi temperatury (osoby z temperaturą powyżej 37oC nie będą wpuszczane na teren jednostki), poddanie się dezynfekcji rąk oraz wpisanie do rejestru klientów.

  • Sprawy czynszowe i windykacyjne – 77 / 44-61-179 (180)
  • Sprawy rozliczeń mediów – 77 / 44-61-172
  • Sprawy dotyczące zawierania umów najmu – 77 / 44-61-182
  • Sprawy techniczne, remontowe i awarie – 77 / 44-61-162
  • Sprawy eksploatacyjne i wspólnot mieszkaniowych – 77 / 44-61-168
  • Sprawy ogólne – 77 / 44-35-736

Nadal jednak zachęcamy Państwa, jeśli to tylko jest możliwe, do korzystania z dotychczasowej formy kontaktów z pracownikami MZLK drogą telefoniczną, mailową bądź za pomocą tradycyjnej poczty

fax 77 / 44-35-739, e-mail: mzlk@mzlk.opole.pl

Korespondencję kierowaną do Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych można nadal pozostawić w specjalnie przygotowanych do tego celu i oznakowanych urnach znajdujących się na parterze przy wejściu do budynku oraz na VIII i na IX piętrze w siedzibie jednostki przy ul. Ozimskiej 19 w Opolu.