Obsługa mieszkańców

Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
ul. płk. Witolda Pileckiego 1
(nowy budynek CUP)

Obsługa na sali obsługi po pobraniu numerków w kolejkomacie

 • Czynsze i windykacja (sprawdzenie stanu konta i stanu zadłużenia lokalu)

Obsługa w siedzibie jednostki na II piętrze w następujących sprawach

 • Złożenie pisma
  sekretariat, pokój 287
  tel. 77/44-35-736
 • Rozliczenia mediów
  pokój nr 266
  tel. 77/44-61-172 do 174
 • Zawieranie umów
  pokój nr 263
  tel. 77/44-61-182
 • Wspólnoty mieszkaniowe
  pokój nr 295
  tel. 77/44-35-731, 77/44-35-749
 • Eksploatacja (zgłoszenie sprawy dotyczących bieżącej eksploatacji)
  pokój nr 206 i 293
  tel. 77/44-61-168 do 169
 • Remonty i sprawy techniczne (zgłoszenie awarii)
  pokój nr 290, 291 i 292
  tel. 77/44-61-161 do 164