Zniżki dla rodzin wielodzietnych

Informujemy, że Rada Miasta Opola podjęła uchwałę XX/370/2015 w sprawie zwolnienia w opłacie
za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkiwanych przez rodziny wielodzietne w wysokości 30%.
Nowe regulacje wchodzą w życie od 1 maja 2016 roku.

znizki-plakat