„Odmień swoje podwórko” – wyniki

Prezydent Miasta Opola informuje, że został rozstrzygnięty konkurs
“Odmień swoje podwórko” – edycja 2016r.

Spośród złożonych wniosków o dofinansowanie Komisja dokonała wyboru następujących wniosków:

Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Sądowej 1-3/ul. Sienkiewicza 35-37 w Opolu
– I nagroda – dofinansowanie do 65.000 zł

Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Żeromskiego 4 w Opolu
– II nagroda – dofinansowanie do 50.000 zł

Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Sienkiewicza 20/ul. Sienkiewicza 22 w Opolu
– III nagroda – dofinansowanie do 35.000 zł

Jednocześnie dziękujemy wszystkim Uczestnikom za udział w konkursie.

podworko2016