Remonty lokali i innych obiektów

 

 • remont lokalu przy ul. Budowlanych 27 dla potrzeb Rady Dzielnicy Zakrzów
 • remont lokalu świetlicy przy ul. Sienkiewicza 20 of
 • remont lokalu w siedzibie OPAK w budynku przy ul. Sienkiewicza 20 of
 • remont lokalu przy ul. Ozimskiej 71D dla potrzeb Stowarzyszenia na Rzecz Ludzi Uzależnionych „TO CZŁOWIEK”
 • remont lokalu po pożarze przy ul. Samborskiej 4a
 • remont studni ceglanych kanalizacyjnych przy ul. Osmańczyka 1-9
 • remont pawilonu handlowego przy ul. Chmielowickiej 46
 • remont lokalu Związku Inwalidów Wojennych przy ul. Ozimskiej 8 of
 • remont lokalu przy ul. Reymonta 49a
 • remont lokalu przy ul. Koraszewskiego 23
 • remont lokalu dla potrzeb organizacji poza rządowych przy ul. Krakowskiej 51
 • remont lokalu dla repatriantów przy ul. Bzów 47/12
 • remont lokalu dla repatriantów przy ul. Katowickiej 5/7