Place zabaw

2014 r.

 • przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Wróblewskiego 7 – etap II
 • przy Publicznym Przedszkolu nr 24 przy ul. Zwycięstwa 47
 • przy ul. Sieradzkiej – etap I
 • przy ul. Chabrów 13 – etap I

2015 r.

 • przy ul. Dekabrystów 17-21 – etap I
 • przy ul. Katowickiej 40-42 – etap I
 • przy ul. Łąkowej 3

2016 r.

 • przy ul. Katowickiej 40-46 – etap II
 • przy ul. Dekabrystów 17-21 – etap II
 • przy ul. Tatrzańskiej 56-64
 • przy ul. Granicznej 1 / ul. Struga 24
 • przy ul. Mikołaja 4 w Opolu

2017 r.

 • przy ul. Teligi
 • przy ul. Krupniczej-Malczewskiego
 • przy ul. Książąt Opolskich 46, ul. Sądowej 1-11 i ul. Sienkiewicza 35-37

2018 r.

 • przy pl. Kazimierza
 • przy ul. Prószkowskiej
 • przy ul. Wojska Polskiego
 • przy ul. 1 Maja
 • przy ul. Dambonia – etap I

2019 r.

 • przy ul. Spychalskiego w Opolu I etap
 • przy ul. Waryńskiego-Pułaskiego w Opolu
 • na osiedlu im. Armii Krajowej w Opolu – I etap,
 • przy ul. Dambonia – etap II
 • przy PSP Nr 9
 • przy ul. Szkolnej 14

2020 r.

 • przy ul. Dambonia – III etap