Wykaz spraw

  • Złożenie pisma

sekretariat – pok. 835 (8 piętro)

 

  • Sprawdzenie stanu konta i stanu zadłużenia lokalu

Referat Czynszów i Windykacji – pok. 923 (9 piętro)
tel. (77) 44-61-179, (77) 44-61-180

 

  • Rozliczanie mediów

Referat Rozliczeń Mediów – pok. 910 do 912 (9 piętro)
tel. (77) 44-61-172 do 174

  • Zgłoszenie sprawy dotyczącej bieżącej eksploatacji

Referat Eksploatacji i Organizacji – pok. 830, 831, 837, 838 (8 piętro),
tel. (77) 44-61-169, (77) 44-35-731

  • Zgłoszenie awarii

Referat Techniczno–Remontowy – pok. 832, 833 (8 piętro)
tel. (77) 44-61-162 do 164