RODO

Administrator Danych Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Piotra Leśniewicza oraz zastępcę Inspektora Ochrony Danych Pana Stanisława Rozwadowskiego,z którymi można się kontaktować poprzez adres e-mail: iod@mzlk.opole.pl
lub pod nr telefonu:

Piotr Leśniewicz – 667941610

Stanisław Rozwadowski – 728706901


Informacja o przetwarzaniu danych – pdf