Dofinansowanie z tytułu zakwaterowania obywateli Ukrainy

Od poniedziałku (21 marca) będzie można składać wnioski o przyznanie świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybyłym do Opola po 24 lutego 2022 roku.

Wniosek można złożyć osobiście w formie papierowej w siedzibie Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu przy ul. Ozimskiej 19, IX piętro, po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu terminu wizyty (w dni robocze w godzinach 8.00 do 14.00). Dla osób posiadających Profil Zaufany można to zrobić również w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy Mój Gov (ePUAP). Skorzystaj z usługi „Wyślij pismo ogólne”. W polu urząd wpisz „MIEJSKI ZARZĄD LOKALI KOMUNALNYCH W OPOLU”. Następnie wypełnij formularz i dołącz wniosek o dofinansowanie.
Taki wniosek koniecznie musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym.

Telefon: (77) 44-61-186, (77) 44-61-187
e-mail
(niezbędne podanie telefonu kontaktowego): dofinansowanie@mzlk.opole.pl

Wniosek dostępny jest na stronach Urzędu Miasta Opola www.opole.pl i Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych www.mzlk.opole.pl oraz w formie papierowej w siedzibie Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu przy ul. płk. Witolda Pileckiego 1.

Załączniki:

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania – pdf

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – docx

Informacja weryfikacyjna – ankieta – docx