Konkurs „Odmień swoje podwórko” – edycja 2019

Wnioski do konkursu „Odmień swoje podwórko” należy składać w terminie do dnia
15 kwietnia 2019 r. w siedzibie Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu,
VIII piętro, pok. 835, w godzinach: 7:30 – 14:00 (piątek), 7:30 – 15:30 (poniedziałek).