Aktualności

Więcej o: Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Od dnia 1 kwietnia br. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021, który realizowany jest co 10 lat. Spis jest obowiązkowy i wszystkie osoby zamieszkałe w kraju są zobowiązane do samodzielnego spisania się poprzez aplikację na stronie spis.gov.pl. W przypadku trudności można spisać się przez telefon dzwoniąc pod numer 22 279 99 99 lub w urzędzie miasta przy wsparciu pracownika merytorycznego (bliższe informacje, w tym lokalizacja punktów samospisu na stronie https://bip.um.opole.pl/?id=46253).

W oparciu o wyniki spisu opracowuje się plany rozwojowe i określa potrzeby zdrowotne, edukacyjne, mieszkaniowe oraz dotyczące zabezpieczenia społecznego. Są one także podstawą do określenia dotacji i subwencji oraz podziału środków unijnych. Poprzez udział w spisie mieszkańcy uzyskują realny wpływ na zmiany zachodzące w ich otoczeniu.

Więcej o: Nowa elewacja na budynku przy ul. Krakowskiej

Nowa elewacja na budynku przy ul. Krakowskiej

Kolejny budynek komunalny nabierze nowego pięknego wyglądu. Przystępujemy do remontu elewacji budynku przy ul. Krakowskiej 34a, którego dotychczasowy wygląd szpeci pięknie zrewitalizowany obszar pomiędzy ul. Krakowską a ul. Żwirki i Wigury. Nowa elewacja wkomponuje się w odnowiony okalający ją teren. Po raz ostatni mamy okazję zobaczyć budynek w dotychczasowej odsłonie.

Czytaj więcej „Nowa elewacja na budynku przy ul. Krakowskiej”
Więcej o: Budowa kolejnych placów zabaw w Opolu

Budowa kolejnych placów zabaw w Opolu

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców miasta Opola w zakresie tworzenia nowych miejsc rekreacji i wypoczynku wraz z placami zabaw, utworzony został Programu rozwoju placów zabaw na lata 2018-2022, w ramach którego zaplanowano środki w łącznej wysokości 4.000.000zł, na budowę oraz modernizację terenów rekreacyjno-wypoczynkowych.

O wyborze takich miejsc decydują sami mieszkańcy w ogólnodostępnym głosowaniu. Taka procedura pozwala na wytypowanie lokalizacji, na których powstaną nowe obiekty,
a mieszkańcy będą mogli cieszyć się z rekreacji na świeżym powietrzu. Pozwala to wzbogacić miejską infrastrukturę o kolejne obiekty służące wypoczynkowi.

Obecnie w trakcie realizacji pozostają trzy inwestycje na terenach, które w roku ubiegłym zyskały poracie mieszkańców w przeprowadzonym głosowaniu, a których realizacja, z uwagi na pandemię, została przeniesiona na rok bieżący. Są to tereny rekreacyjne przy ul. Spychalskiego, przy ul. Srebrnej – Złotej i oś. Armii Krajowej w Opolu.

W roku bieżącym, na terenach wskazanych przez mieszkańców w tegorocznym głosowaniu, zostaną zrealizowane cztery inwestycje. Trzy będące kontynuacją zadań rozpoczętych w latach poprzednich, a polegające na doposażeniu terenów rekreacyjnych przy ul. Spychalskiego, przy ul. Srebrnej – Złotej i oś. Armii Krajowej w Opolu. Ponadto z dużym zainteresowaniem mieszkańców spotkała się propozycja utworzenia placu zabaw u zbiegu ul. Jaronia i ul. Bassego w Opolu, skutkiem czego jest przystąpienie w bieżącym roku do realizacji inwestycji na tym terenie.

Czytaj więcej „Budowa kolejnych placów zabaw w Opolu”