Aktualności

Więcej o: Budowa kolejnych placów zabaw w Opolu

Budowa kolejnych placów zabaw w Opolu

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców miasta Opola w zakresie tworzenia nowych miejsc rekreacji i wypoczynku wraz z placami zabaw, utworzony został Programu rozwoju placów zabaw na lata 2018-2022, w ramach którego zaplanowano środki w łącznej wysokości 4.000.000zł, na budowę oraz modernizację terenów rekreacyjno-wypoczynkowych.

O wyborze takich miejsc decydują sami mieszkańcy w ogólnodostępnym głosowaniu. Taka procedura pozwala na wytypowanie lokalizacji, na których powstaną nowe obiekty,
a mieszkańcy będą mogli cieszyć się z rekreacji na świeżym powietrzu. Pozwala to wzbogacić miejską infrastrukturę o kolejne obiekty służące wypoczynkowi.

Obecnie w trakcie realizacji pozostają trzy inwestycje na terenach, które w roku ubiegłym zyskały poracie mieszkańców w przeprowadzonym głosowaniu, a których realizacja, z uwagi na pandemię, została przeniesiona na rok bieżący. Są to tereny rekreacyjne przy ul. Spychalskiego, przy ul. Srebrnej – Złotej i oś. Armii Krajowej w Opolu.

W roku bieżącym, na terenach wskazanych przez mieszkańców w tegorocznym głosowaniu, zostaną zrealizowane cztery inwestycje. Trzy będące kontynuacją zadań rozpoczętych w latach poprzednich, a polegające na doposażeniu terenów rekreacyjnych przy ul. Spychalskiego, przy ul. Srebrnej – Złotej i oś. Armii Krajowej w Opolu. Ponadto z dużym zainteresowaniem mieszkańców spotkała się propozycja utworzenia placu zabaw u zbiegu ul. Jaronia i ul. Bassego w Opolu, skutkiem czego jest przystąpienie w bieżącym roku do realizacji inwestycji na tym terenie.

Czytaj więcej „Budowa kolejnych placów zabaw w Opolu”

Od 1 czerwca wznawiamy przyjęcia klientów

W związku z koniecznością dostosowania systemu obsługi klienta do ograniczeń wynikających z przepisów szczególnych związanych z trwającym stanem epidemii, niezwykle ważne jest zachowanie szczególnych środków ostrożności w kontaktach bezpośrednich z innymi osobami.

Z dniem 1 czerwca 2020 r. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu wznawia przyjęcia klientów w siedzibie jednostki. Warunkiem koniecznych jest wcześniejszy telefoniczny kontakt z Miejskim Zarządem Lokali Komunalnych w Opolu celem umówienia Państwa osobistej wizyty w siedzibie jednostki w konkretnym ustalonym terminie, posiadanie przez klienta maseczki ochronnej, poddanie się przed wizytą pomiarowi temperatury (osoby z temperaturą powyżej 37oC nie będą wpuszczane na teren jednostki), poddanie się dezynfekcji rąk oraz wpisanie do rejestru klientów.

  • Sprawy czynszowe i windykacyjne – 77 / 44-61-179 (180)
  • Sprawy rozliczeń mediów – 77 / 44-61-172
  • Sprawy dotyczące zawierania umów najmu – 77 / 44-61-182
  • Sprawy techniczne, remontowe i awarie – 77 / 44-61-162
  • Sprawy eksploatacyjne i wspólnot mieszkaniowych – 77 / 44-61-168
  • Sprawy ogólne – 77 / 44-35-736

Nadal jednak zachęcamy Państwa, jeśli to tylko jest możliwe, do korzystania z dotychczasowej formy kontaktów z pracownikami MZLK drogą telefoniczną, mailową bądź za pomocą tradycyjnej poczty

fax 77 / 44-35-739, e-mail: mzlk@mzlk.opole.pl

Korespondencję kierowaną do Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych można nadal pozostawić w specjalnie przygotowanych do tego celu i oznakowanych urnach znajdujących się na parterze przy wejściu do budynku oraz na VIII i na IX piętrze w siedzibie jednostki przy ul. Ozimskiej 19 w Opolu.